STRATEJİ

STRATEJİ

STRATEJİ

Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda var olan işletmenin genel yapısı incelenir.
Şirketin hedefleri,yerel durum,şirketin güçlü ve zayıf alanları, piyasa koşulları ve ulusal - yerel  rakipler analiz edilerek en doğru strateji birlikte oluşturulur.
Şirket stratejisi bize doğru mağaza yapısı kurgusu ve satınalma planları  için ön adımı oluşturur.