PLANLAMA

PLANLAMA

PLANLAMA

Oluşturulan Stratejiye uygun olarak eldeki fiziksel alanın  en verimli kullanılacağı şekilde bir makro plan oluşturulur,mikro planlar ise her alt reyonun kendi stratejisine uygun olarak hazırlanan ayrıntılardır.
Mağaza Planlama bağımsız bir süreç değildir.Her aşamada şirketin genel stratejisine,müşteri yapısına,hedeflerine,satınalma koşullarına ve efektivite esaslarına göre düzenlenir.
Mağaza planlama sonrası şirketin onayladığı raf firmasından detaylı aksesuar ve ekipman listesi hazırlanarak yerleşim için gerekli malzemeler sağlanır,kurulum ve yerleşim gözetimimizde şirket personeli tarafından yapılır.
250 m2 den 5000 m2 ye kadar farklı yapılarda hazırlamış olduğumuz mağaza örneklerini referasnlarımızda görebilirsiniz